Hlavní stránka

Ženský sněm

Aktualizováno sobota 23. červen 2018 8:16

 

Autor: Aristofanés
Úprava předlohy: František, Lenka a Anna Cvrčkovi
Režie: Lenka Cvrčková st.

 

Místo děje: Abdéry 

Aristofanés se narodil v Athénách před rokem 445 př.n.l. a zemřel po roce 385. Je autorem 44 komedií, z nichž se zachovalo pouze 11 kompletních. Ženský sněm patří k pozdním autorovým textům, napsaným patrně okolo roku 389 př.n.l., po něm následuje již pouze Plútos (Bohatství) v roce 388 př.n.l. Jde o první hry uvozující tzv. střední attickou komedii.  Pro řeckou společnost té doby je ústředním problémem blaho obce jako celku. Smyslem řecké komedie je pobavit diváka s cílem poukázání na aktuální zlořády společnosti. Autor chce tedy divákům něco sdělit, byť obvykle v druhém plánu. Pro dnešního diváka může být překvapivý řecký přístup k tělesnosti a sexu. Již Steibitz ve svém překladu Ženského sněmu z dvacátých let musel některé dialogy zmírnit a my jsme postupovali obdobně i s jeho překladem. Je ovšem třeba si uvědomit, že antický svět viděl člověka zcela jinak než my. Jednota tělesného a duševního pro něj byla zcela přirozená. V Ženském sněmu Aristofanes  polemizuje s Platonovou představou ideální obce, jak je podána v Ústavě. Jde o politickou satiru, která se staví na stranu athénské demokracie v době jejího úpadku.  

Děj Aristofanovy komedie je vcelku prostý. Ženy znechuceny nadvládou mužů, převlečeny za muže, se tajně dostanou do sněmu a nastolí svoji vládu nad obcí. Ačkoliv zprvu mají představy o konzervativní vládě, po nastoupení k moci se pokusí vytvořit ideální obec po vzoru Platona. Zruší soukromý majetek, zavedou společné ženy a děti atd., tedy obdobu Platonova komunismu. Tento stav je terčem  Aristofanovy kritiky, kde na několika scénách karikuje praktické důsledky nesmyslných nových pravidel. Zde původní komedie končí. Aristofanes v Athénách patřil k výrazným, byť kritickým, zastáncům demokracie a podobně jako my by ji jako systém nikdy nezavrhoval. Věděl dobře, že to není demokratický systém, ale hloupost lidí, která je příčinou nastalých problémů a změnit poměry mohou pouze oni svobodnou volbou. Je paradoxní, že po více jak 2400 letech se v tomto ohledu situace příliš nezměnila. Snad nám autor promine, že jsme se pokusili na něj navázat a na základě našich historických zkušeností dopsat jeho hru.

 

HERECKÉ OBSAZENÍ:
Praxagora Iveta Čuháková
Blepyros Petr Toufar
Chremes Jan Mráček
Xanthó Šárka Imrichová
Simnó Michaela Sobotková
Paflagó Mária Jelínková
Psyché Michaela Brychtová
Podargé Olga Imrichová
Alléktó Mária Jelínková
Soused Blepyra David Dvořák
Krytiás Vít Pávek

 

FOTOGALERIE: 

 

Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm
Ženský sněm
Ženský sněm Ženský sněm

 

 

ODEHRANÁ A PLÁNOVANÁ PŘEDSTAVENÍ:
3.12.2011 Premiéra v KC v Suchdole nad Lužnicí
12.2.2012 Přehlída "Bechyňské perlení 2012" v Bechyni
18.2.2012 Repríza v KC v Suchdole nad Lužnicí
4.3.2012 Přehlídka v Dačicích
Některé termíny do konce roku 2013 mohou chybět!!!
5.7.2014 Festival Za dačickou kostku cukru 2014
27.7.2014 Festival Suchdolské divadelní léto 2014

 

 

 

 

Joomla 2.5 templates free by FTS, © SUchdolské divadlo 2012